Bækkenbundsmassage af ekspert i massage af bækkenet

Bækkenbundsmassage i København

Massage af bækkenbunden

Bækkenbundsmassage af specialist i afspænding af bækkenbunden. Bækkenbunden er en samling af muskler i det indre bækken, som danner en skål omkring underlivet fra forsiden til bagsiden af bækkenet. Ligesom at vores rygmuskulatur ikke bare er en samlet muskel, ligeså gælder det for bækkenbunden. Det er et netværk af muskeldele der nøje tilpasser sig kroppen og dens eventuelle ubalancer, overbelastninger og skævheder. Muskelspændinger i underlivet er den oftest forekommende årsag til smerter i underlivet ifølge Sundhedsstyrelsen. En spændt bækkenbund kan medføre kroniske smerter, følelsesforstyrrelser, periodevise smerter som f.eks. smerter ved samleje, påvirke vandladningstrangen m.v. En bækkenbundsmassage er individuelt tilpasset massage af hele bækkenbunden på 30 minutter i forlængelse af en helkropsmassage, med efterfølgende vejledning om hvor du er spændt i bækkenbunden og hvad der kan gøres. Under massagen afdækkes hvilke muskeldele som er spændte og hvorfor de er og hvilke samarbejde områderne har med dit øvrige bækken og de udvendige muskler.

Bækkenbundsmassage

Den ydre underlivsmuskulatur

Bækkenbundsmassage foretages altid i forlængelse af en helkropsmassage, da kroppens øvrige muskler har stort samspil og indvirkning på bækkenet og bækkenbunden. Bækkenbunden er en kompleks muskulatur som har et komplekst samspil med bækkenets øvrige muskler og dette samspil tages der højde for under behandlingen.

Først masseres bækkenets ydre muskler ved korsben, symfyse og omkring bækkenåbningen. Ved kroniske smerter eller spændinger i bækkenbunden, vil der næsten altid være spændinger i den ydre bækkenmuskulatur. Her gennemgår jeg samtidigt bækkenet for ubalancer, skævheder og overbelastninger. Det er især muskler i lysken, inderside af lår og musklerne omkring kønsåbningen. Lårets muskler kan f.eks. mærkes indefra vagina, da de ligger op af bækkenbunden, og derfor er der også massage af lårmusklerne. Efter afspændingen af musklerne på bækkenet, så afspændes den ydre del af underlivets muskler i vagina og kønsåbningen. Denne del af massagen afspænder musklerne i vulva der ligger omkring kønsåbning under symfysen. Der er ofte et stort samspil mellem de ydre og indre muskler i underlivet og problemstillinger afspejles ofte i begge muskulaturer. Oftest, dvs. 75%, vil spændinger i bækkenbunden primært være i den indre muskulatur. Derfor fokuseres der mest på den indre bækkenbund.

Den indre underlivsmuskulatur

Når hele den ydre bækken- og underlivsmuskulatur er afspændt, så fortsætter massagen til den indre del af bækkenbunden. Her bruger din behandler en latex–handske og massagen udføres med pegefingeren eller tommelfingeren. Systematisk afspændes underlivet med en kombination af strøg og pres. Startende med blide strøg for at afdække hvor du præcist er spændt og for at se, hvorvidt musklen er elastisk, spændt, inflammatorisk, beskadiget, stram m.v. Her afdækkes dens elasticitet, arvæv, spændthed og kroniske sammentrækninger. Hvis musklen responderer godt, vil der blive foretaget dybe forsigtige pres afstemt til underlivets reaktion og tilstand. Det er en grundig og systematisk proces hvor alle muskler undersøges og afspændes. Spændinger lokaliseres og kortlægges under gennemgangen. En gennemgang der udmunder i en samlet analyse og vejledning efter massagen.

En spændt bækkenbund er ofte spændt i lokale områder af muskulaturen, i stramme muskelbaner, som afspændes, strækkes og manipuleres til at slappe af ved tryk og pres. Når spændte muskler i underlivet afspændes, så øges blodcirkulationen. Restitutionen øges og kroniske smerter, sammentrækninger m.v. kan afbrydes manuelt. Der arbejdes med generelt spændthed, spændinger i specifikke områder, arvæv, kroniske sammentrækninger og overspændt bækkenbund. Ofte har smerter i underlivet sat sig som kroniske sammentrækninger i bækkenbundens muskler. Ofte vil man kunne se, at det ydre bækken reagere ved at man slapper af og bækkenet synker sammen og musklerne er bløde og afspændte. De fleste vil også opleve en smertereduktion efter første behandling.

Alt efter hvordan du har væres spændt, så vil du modtage vejledning om afspænding og sammenhængen mellem din bækkenbund og de øvrige muskler i bækkenet. En spændt bækkenbund kræver ofte flere behandlinger alt efter hvor kroniske smerterne og sammentrækningerne har været. En professionel og systematisk gennemgang af hele underlivets muskulatur.

Bivirkninger af bækkenbundsmassagen

I nogle tilfælde vil man kunne være øm i musklerne efter behandlingen eller mærke ømme områder under massagen. Første massage vil ofte være lidt blidere end de efterfølgende, for at vænne musklen til at blive afspændt. Massagen tilpasses derfor altid hvor spændt og øm du er. Intet forceres eller presses på, da det kun vil øge spændingerne. Jeg har mange med kroniske smerter og her tages der forsigtigere fat. I takt med at området er mere og mere afspændt efter hver behandling, så tages der ofte dybere fat.

Massage af underlivets muskler er en professionel massage, der udelukkende fokuserer på afspænding af alle musklerne i kønsåbningen og i den indre del af vagina. Behandlingen kan i sjældne tilfælde medføre at der opstår en eller flere kortvarige seksuelle reaktioner, som kan ske helt ufrivilligt og uden at reaktionen kan tilbageholdes. Det er tale om en autonom reaktion, der sker spontant og som ikke er viljesbestemte og sker hos kvinder, som er meget følsomme eller som reagerer nemt på berøring. Skulle det ske, så lader vi blot kroppen reagere og ser reaktionerne som naturlige og kærkomne. Det er hverken forkert eller pinligt, men helt naturligt, hvis det skulle forekomme.

Vejledning efter bækkenbundsmassagen

Efter behandlingen vil du modtage vejledning om hvordan dit bækken har det. Du vil få vist dine problemstillinger på en model af bækkenet så du selv kan forstå hvorfor du f.eks. har ondt og hvad du selv kan gøre. Relevante træningsøvelser eller øvelser til afspænding er en naturlig del af vejledningen. Vejledningen er en essentiel del af behandlingen.

Massagen er nemlig ikke kun en minutiøs gennemgang af alle muskler, men jeg konstaterer også hvilke muskler som er spændt. Derudover vejleder jeg dig i øvelser og afspænding som reducerer ubalancerne og genskaber balancen i bækkenet. Dette hører med til behandlingen og er en del af den gode service.

Over 95% af kvinder der får en bækkenbundsmassage hos mig bestiller tid igen til en ny bækkenbundsmassage, så bækkenbundsmassage er den behandling, hvor jeg har flest gengangere.

Bækkenbundsmassage

Priser på bækkenbundsmassage

En bækkenmassage foretages i forlængelse af en helkropsmassage. Bækkenmassagen varer i 30 minutter og koster 150 kr. ekstra. Se prisliste.