Bækkenbehandling

Behandling af bækkenet i København

Behandlinger af bækkenproblemer

Jeg har arbejdet med bækkenspændinger i 14 år og har en bred vifte af behandlinger fra spændt bækkenbund, til bækkenlæsning, symfyseløsning, og bækkenskævheder. Her kan du læse om hvordan en professionel diagnosticering og gennemgang af kroppen foregår og hvordan du kan blive afhjulpet dine bækkenspændinger.

Spændinger, ubalancer og overbelastninger i bækkenet kan I langt de fleste tilfælde afhjælpes, uanset om du har en mangeårig historie med fejlslagne behandlinger og fejldiagnoser. Udgangspunktet er en helhedsorienteret og systematisk gennemgang af kroppen i kombination med en analyse af, hvordan din krop reagerer på ubalancerne. Kroppen masseres fra top til tå og enhver ubalance og spænding noteres. Gennemgangen danner rammen for hvor der skal sættes ind og hvordan. Målet er altid total helbredelse. Løsningen er ikke at du skal få behandling resten af livet, at bækkenet skal sættes på plads med jævne mellemrum m.v., men at behandle årsagen til, at bækkenet ikke sidder som det skal.

På denne side kan du læse nærmere om hvordan du kan få afhjulpet dine bækkensmerter.

Bækkenet

Mange kvinder går med deres bækkenproblemer i årevis, fordi de ikke har fundet den rigtige hjælp eller er blevet overbevist om, at de løbende skal have behandling resten af livet. Bækkenet er en af kroppens mest komplicerede knudepunkter for muskler, led og knogler og danner rammen for hvordan hele kroppen fungerer. Det er derfor, at behandling ofte kræver eksperter med specialviden i bækkenet. Netop derfor har man også krav på en løsning af årsagen og ikke periodevis symptombehandling.

Behandling af bækkenet

Først vil jeg fortælle kort om hvordan jeg arbejder med bækkenproblemer og dernæst kan du læse om de specifikke behandlinger. Har du spørgsmål, så er du altid velkommen til at henvende dig.

Hvordan foregår behandlingen af bækkenet

Uanset hvor mange eller få diagnoser du har, så starter første behandling altid med en grundig objektiv gennemgang af hele kroppen. Det er vigtigt at se på kroppens tilstand, fordi den meget præcist fortæller hvad der er galt. Gennemgangen danner rammen for behandlingsplanen. Først afdækkes ubalancerne i kroppen og årsagen hertil konstateres med en konklusion om hvordan problemet afhjælpes. Afhjælpningen ubalancer i bækkenet tager udgangspunkt i en individuelt tilpasset massage af kroppen og bækkenet, hvor der anvendes en bred vifte af afspændingsteknikker. Du får derudover vejledning om kroppens tilstand og om de primære udfordringer, som skal forandres. Du får anvist øvelser og stræk du skal udføre hjemme og du får vejledning i hvordan du skal fokusere på din kropsholdning. Øvelser, stræk, korrektion af kropsholdning er altid individuelt tilpasset, så alle uanset styrke, alder eller udfordringer, kan få gavn af vejledningen. Afslutningsvist aftales et nærmere behandlingsforløb. Målet er altid at du opnår normal funktion i krop og bækken på sigt og at du ikke skal have behandling resten af livet eller leve med smerter, manglende funktion eller nedsat livskvalitet.

Thorben Wikkelsø
Lægeeksamineret fysiurgisk massør
Specialist i behandling og genopretning af bækkenet

Hos Massagecentret får du

  • En af Danmarks mest erfarende behandlere af bækkenproblemer

  • Du får altid den samme behandler som kender dig

  • Du får vejledning til afspænding og træningsøvelser.

  • Din massør er ekspert afhjælpning af ubalancer i bækken og underlivsmuskulaturen.

  • 100% økologi

  • Der tages fat på den gode måde, så massagen virker.

  • Du får en skræddersyet handlingsplan

  • Jeg behandler altid efter at løse problemet, fjerne årsagen og arbejder ikke med symptombehandling eller midlertidige korrektioner.

Involver din partner

Til behandlinger af bækkenbunden opfordrer jeg til at man tager sin partner med den eller de første gange, hvis man føler behov for det. Kroniske smerter og underlivsproblemer er ofte noget der fylder i parforholdet og relationen. Ens partner kan stille spørgsmål og få afklaret hvad og hvordan behandlingen foregår og har samtidigt bedre mulighed for, at engagere sig i din udvikling. En øget involvering er også med til, at din udvikling i en positiv og bedre retning er et fælles projekt, hvor I støtter hinanden.

Der kan i forbindelse med behandling af underlivet opstå mange spørgsmål og overvejelser – også hos din partner. Åbenhed og mulighed for at tale om disse overvejelser giver bedre afklaring og forståelse for processen, til fordel for jer begge. Nogle kvinder føler samtidigt større tryghed, når deres partner er med, de første par behandlinger.

Artikler, vejledninger og guides om bækkenet og afhjælpning af bækkendysfunktioner

Nedenfor kan du se en række guides og forskellige bækkenproblematikker. Hver behandling er altid individuelt tilpasset og ofte ved folk ikke helt hvad der er galt, når de kommer til mig. Så nedenstående guides er vejledende og generelle, da al behandling er skræddersyet nøjagtigt til den pågældende problemstilling.

Piriformissyndrom

Spændinger i Piriformis har udstrålende smerter som skyldes at Piriformis klemmer på iskiasnerven. Ofte forveksles tilstanden med traditionelle iskiassmerter og derfor oplever mange ikke at kunne få afhjulpet problemet. Tilstanden giver udstrålende smerte til baglår, bækken og underlivet. Behandlingen består af dyb massage og stræk af Piriformis.

Maignes Syndrom

Smerter i lyske, lænd og bækken som kommer fra et facetled i ryggen. Inflammation og spændinger ved rygsøjlen omkring 12. ryghvirvel kan give udstrålende smerte i hele bækkenet. Behandlingen består af massage og korrektion af skulder/bryst og rotation i overkroppen, så inflammation og skæv brug af kroppen ophører.

Pelvis Cogestion Syndrom

Bækkenbelastningssyndrom giver kronisk smerte i bækkenet. Syndromet skyldes belastning af venerne mod bækkenet og kvindens kønsorgan. Venerne ophober blod og bliver forstørret og dermed er blodcirkulationen forværret. Det giver smerter i bækkenet og underlivet

Spændt eller slap bækkenbund

Artikel om træning og afspændingen af bækkenbunden. Alt om hvordan du udfører knibeøvelser korrekt og hvordan du kan få behandles bækkenbunden hvis den er spændt eller slap.

Pudendusneuralgi – Nerveafklemning

Artikel om Pudendusneuralgi, som er en smertetilstand i underlivet som skyldes afklemning af Pudedalnerven. Pudeldal nerven løber gennem bækkenet og til forsiden af vagina og kan blive klemt af spændte muskler.

Få hjælp til dine bækkenproblemer.

Mange kvinder har døjet i årevis og har brugt enorme summer af tid og energi på fejlslagen behandling. Hos mig ser vi på hele kroppen og går systematisk til værks med fokus på at afhjælpe dine ubalancer og smerter. Det lykkes næste altid.

Thorben Wikkelsø
Lægeeksamineret fysiurgisk massør
Specialist i behandling og genopretning af bækkenet