Massage for bedre fertilitet

Fertilitetsmassage i København

Fertilitetsmassage for bedre fertilitet

Fertilitetsmassage er en videnskabeligt baseret behandlingsform, for at få bedre fertilitet. Den øger sandsynligheden for at blive gravid. Massagen gennemgår systematisk alle områder på kroppen, som har betydning for din fertilitet. Dette er nøje afstemt med din blufærdighed og derfor er der altid samtale om hvor og hvordan massagen forløber, så alle uanset hvor blufærdig man er, kan få en fertilitetsmassage. Generelt er massagen en yderst grundig afspænding og gennemgang af alt på kroppen fra nerverne ved rygsøjlen til bækkenets muskler. Alt for at gøre din fertilitet bedre, Massagen optimere de områder der har indflydelse på det reproduktive organ, hormonproduktionen, blodcirkulationen og hormonflow til og fra bækkenet. Dette er ikke kun noget som foregår i bækkenet. Blodgennemstrømningen omkring livmoder, æggeleder og æggestok forøges, så ægproduktion og kvaliteten af æg kan optimeres. Massagen hjælper forplantningsorganernes evne til at fungere bedst muligt og samtidigt reduceres omkringliggende blokeringer, der kan forhindre graviditet eller reducere sandsynligheden for at blive gravid.

I forlængelse af fertilitetsmassagen, kan du tilvælge en afspænding af det reproduktive organ der øger blodcirkulationen i underlivet, æggestokke, livmoder og slimhinde, afbalancerer og normaliserer hormonproduktionen og fjerner spændinger og blokeringer i underlivet. Du kan også får afhjælpning af indre arvæv. Massagen kan endvidere med fordel bruges før insemination og ægoplægning, hvis du er i fertilitetsbehandling.

Hvad er fertilitetsmassage

Fertilitetsmassage er en yderst omhyggelig helkropsmassage med eller uden bækkenmassage. Endvidere kan tilvælges massage af underlivets muskler. Massagen er udført af ekspert i fertilitet og ekspert bækkenet, med mange års erfaring i at gøre fertilitet bedre. Fertilitetsmassagen har fokus på alle områder der har indflydelse på din fertilitet. Formålet er at afspænde kroppen, øge blodcirkulationen til de væsentligste områder, opfange og afhjælpe ubalancer i kropsholdning og bækken der kan reducere muligheden for graviditet. Samtidigt fokuseres der på at øge blodcirkulationen og lade bevægelsen være fri og uhindret, så hormondannelsen og vækst af slimhinde sker under de bedste forhold. Alt dette i kombination med kompetent vejledning og systematisk gennemgang af samtlige muskler i bækkenet. En systematisk gennemgang af kroppen, hvor alt afspændes og hvor du kan nyde at være i centrum og i gode hænder.

Du kan vælge følgende fertilitetsmassager

Nedenfor kan du læse om fertilitetsmassagen som tilbydes i perioden, hvor du ønsker at forbedre din fertilitet. Fertilitetsmassagen gennemgår det meste af kroppen og har udelukkende fokus på at øge fertiliteten. Derudover kan man tilvælge massage af det reproduktive organ i forlængelse af denne massage eller behandling/undersøgelse af arvæv i underlivet.

Fertilitetsmassage uden bækkenmassage

En helkropsmassage som springer bækkenet over med analyse af kroppen til kvinder som vil øge deres fertilitet. Massagen begynder ved ryggen, hvor der fokuseres på de led, som har nerveforbindelse til underlivet, æggestokke, slimhinde og bækkenet. Områder som også har indflydelse på blodcirkulationen til området. Derefter masseres balderne og lår, med fokus på musklerne, der går mod bækkenet og som kan skabe ubalancer i bækken, hofte og underlivet. Bækkenet masseres ikke, men de omkringliggende muskler gør. På forsiden masseres lår, brystkasse og mave. Efterfølgende vil du modtage orientering om de observationer der er gjort under massagen i kombination med vejledning om kropsholdning og øvelser. Alle relevante ubalancer afdækkes og du vejledes herom.

Fertilitetsmassage i 90 min 550 kr.
.

Fertilitetsmassage med bækkenmassage

En komplet helkropsmassage og analyse af hele kroppen til kvinder som vil øge deres fertilitet. Massagen begynder ved ryggen, hvor der fokuseres på de led, som har nerveforbindelse til underlivet, æggestokke, slimhinde og bækkenet. Områder som også har indflydelse på blodcirkulationen til området. Derefter masseres balderne og lår, med fokus på musklerne, der går mod bækkenet og som kan skabe ubalancer i bækken, hofte og underlivet. Der foretages altid en grundig bækkenanalyse og alle skævheder kortlægges. På forsiden masseres lår, bryst, mave, og symfysen samt muskler på forsiden af bækkenet. Massagen afsluttes med massage af det ydre underliv som sikrer, at disse muskler ikke laver sammentrækninger mod den indre vaginale muskulatur. Muskler der ofte spænder op, hvis der er skævheder eller overbelastninger i bækkenet. Efterfølgende vil du modtage orientering om de observationer der er gjort under massagen i kombination med vejledning om kropsholdning og øvelser. Alle relevante ubalancer afdækkes og du vejledes herom.

Fertilitetsmassage i 90 min 550 kr.
.

Massage af det reproduktive organ

I forlængelse af fertilitetsmassagen kan du tilvælge afspænding af det reproduktive organ, hvor den ydre og indre vaginale muskulatur gennemgås minutiøst. Musklerne afspændes og blodcirkulationen øges i det indre underliv. Fokus under massagen er på at afspænde musklerne, fjerne blokeringer og øge blodcirkulationen og samtidigt undersøges der for arvæv, Bækkenbunden er grupper af muskler, hvor man kan være spændt nogle steder og mindre spændt andre. Dette afdækkes systematisk. Der bruges strøg, pres, stræk af muskelvæv i kombination af blide strøg og dybe strøg. Alt sker i overensstemmelse med musklernes spændthed, elasticitet, smerte og kroppens signaler og under kyndig vejledning undervejs. Musklerne i det ydre og indre underliv masseres systematisk. I det indre underliv anvender massøren en finger iført en latex-handske. Massagen øger blodcirkulationen i hele underlivet og dets bestanddele, herunder livmoder, slimhinde og æggestokke og bækkenbunden analyseres og ubalancer dokumenteres og vejledes om efterfølgende.

Reproduktiv organ massage i 30 min 150 kr.
.

Arvævsbehandling

Undersøgelse af arvæv og behandling af indre og ydre arvæv. Enhver form for arvæv i underliv og nedre mave afhjælpes for at øge din fertilitet. Ikke behandlet arvæv kan medføre funktionel infertilitet eller kraftig reduktion i din evne til at blive gravid, det kan begrænse livmoderens bevægelse, forhindre æggeledernes funktion og medføre at man ikke kan blive naturligt gravid. Underlivets glatte muskulatur gennemgås systematisk og arvæv behandles med punktmassage, stræk og manipulation. Behandlingen har effekt allerede efter første session.

Arvævsmassage i 1 time 450 kr.
.

Yderligere vejledning om fertilitetsmassagen

Udover at forstå hvorfor fertilitetsmassage er vigtigt og kan gøre en forskel for dig, så er det også vigtigt at du får afklaret alle spørgsmål omkring det praktiske forløb og hvordan massagen foregår. Jeg ønsker at du skal være så velinformeret og så godt klæd på som muligt og derfor har jeg lavet en FAQ der svarer på alle de spørgsmål der opstår, når man skal have en fertilitetsmassage. Du kan læse vejledningen nedenfor:

Vejledning og FAQ om fertilitetsmassage hos Massagecentret i København

Yderligere beskrivelse af fertilitetsmassagen

Nedenfor har jeg listet nogle af de primære fokusområder som enhver fertilitetsmassage omfatter. Det er den minutiøse og grundige gennemgang der tager højde for alle forhold der gør, at fertilitetsmassagen er så gavnligt for at øge din fertilitet.

Fertilitetsmassage – Ryggens nerver påvirker din fertilitet

Fertilitetsmassagen fokuserer på nerverne omkring L12 til L1. Aflåsning af en rygled eller facetled give anspændthed som skaber inflammation og overstimulation af nerven, som medfører ømhed i ryggen og hvad værre er, at nerveforbindelsen til underlivet skaber inflammation, muskelsammentrækning i underlivet med nedsat fertilitet til følge. Nerveforsyningen til livmoderen, æggestokkene og æggelederne kommer fra rygsøjlen og det er vigtigt at der ikke er forstyrrelser ved deres udspring i ryggen som kan forhindre deres funktion. Systematisk og dyb afspænding af rygsøjlen er ekstremt betydningsfuld for et velfungerende bækken og underliv. Hvis nerven påvirkes vil der på sigt skabes inflammation, ømhed og føleforstyrrelser ved nervens udspring herunder bækken og kønsorgan. En lang rækken syndromer og diagnoser beskriver dette nærmere, f.eks. Maignes Syndrom, hvor nervepåvirkning omkring ryghvirvel 12 skaber konstant smerte i kønsorganet.

Fertilitetsmassage – Ryggens holdning påvirker din fertilitet

Kropsholdningen korrigeres under fertilitetsmassagen, da skævheder i ryg og bækken kan reducere din evne til at blive gravid. Belastninger fra dårlig kropsholdning. ensformige arbejdsstillinger eller medfødte skævheder, giver spændinger i underlivet og samtidigt lukkes der for blodcirkulationen til vitale dele af kroppen. Hoftebøjeren Psoas løber fra lænden om til forsiden af bækkenet og skæv ryg påvirker hoftebøjeren meget. En muskulatur der løber forbi dit indre underliv. En afspændt ryg med øget mobilitet vil skabes bedre kontakt til underlivet og kønsorganet. Det øger tilførslen af næring, blod og ilt til området. ryg og bækken sidder sammen. Skævheder det ene sted skaber ubalancer det andet sted og ubalancer af den art, vil forringe kroppens blodcirkulation og kontakt til underlivet. Dårlig blodcirkulation og kontakt skaber dårligt miljø for de vitale indre organer, æggestokke, æggeleder, slimhinde m.v. Spændinger skaber endvidere inflammation og dårligt miljø for reproduktion. Fertilitetsmassage er udover massage også efterfølgende professionel vejledning til dig om hvordan din ryg og bækken har det og hvad du skal være opmærksom på, så du ikke lukke af for området mod underlivet. Under massagen laver jeg en kropsanalyse af din ryg og bækken og vejleder dig efterfølgende om hvordan du via øvelser og kropsholdning kan forbedre kontakten mellem krop og underliv.

Fertilitetsmassage – dannelse af hormonet Oxytocin

Langvarigt forsøg på at blive gravid og uvis fertilitetsbehandling er ekstremt stressende for alle kvinder. Når man gør sit bedste og oplever at resultaterne udebliver, mens kroppen udsættes for hormoner og uvis behandling, er det praktisk talt umuligt ikke at blive påvirket. Når kroppen er stresset, så mindskes sandsynligheden for at blive gravid og det medfører blot mere stress. En ond cirkel de fleste i fertilitetsbehandling kender. Vedvarende massage, især af bækkenet, symfysen og de reproduktive organer, får hypofysen i hjernen til at udskille hormonet oxytocin, også kaldet kærlighedshormonet. Hormonet dannes også under andre massageformer med berøring, bare i meget mindre grad, da bækkenet ofte ikke omfattes i traditionelle massager. I denne massage er forskellen fra andre massager, at alt er tilpasset til at du netop oplever denne nydelsestilstand af dyb velvære og ro, og det sker bl.a. ved at bækkenet masseres i dybden. Det er et af de områder, hvor kroppen danner mest Oxytocin. Når hormonet er dannet vil du i perioden efter være afslappet og have lettere ved at være glad, positiv og tro på tingene. En tilstand der er medvirkende til succes, når man ønsker at blive gravid.

Fertilitetsmassage – det endokrine hormonflow

Massagen ved de reproduktive organer afbalancerer det endokrine system. Det endokrine system består af kirtler i kroppen som danner hormoner. Disse hormoners funktion er at give beskeder til andre dele af kroppen. Det er f.eks. kirtlerne i æggestokkene som producerer østrogen og andre hormoner der påvirker produktionen af æg. Massagen øger blodcirkulationen og har beviselig effekt at kønskirtlerne derefter skaber bedre kontakt til resten af kroppen, ved at forbedre flowet af hormoner i blodbanen. Hjernen som danner oxytocin, øger samtidigt kontakten til kønskirtlen og dette har en gavnlig effekt på blodcirkulation og hormonflow til og fra æggestokkene. Dette har efterfølgende en gavnlig effekt på mængden af æg kønskirtlen producerer og kvaliteten heraf. Derfor ses ofte at kvinder der får massagen af det reproduktive organ oplever en massiv forøgelse i antallet af æg. Over 40% der modtager massagen oplever mere end en fordobling af antallet af æg efter fertilitetsmassage med massage af det reproduktive organ. Jeg har haft flere kvinder i starten og midten af 40erne, som har slået rekord i antal æg efter massagen, selvom deres første ægudtagninger var da de var væsentligt yngre.

Fertilitetsmassage – Øget blodcirkulation i underlivet

Bækkenet samarbejder primært med muskler i nedre ryg og lænden, inderlår, ballernes muskler og mavemusklerne. En ubalance i disse muskelgrupper eller uhensigtsmæssige spændinger, kan medføre at bækkenets position ændres. Ligesom når skuldre ændres af stillesiddende foroverbøjet arbejde, så ændres bækkenet også. Jeg ser ofte kvinder med vred eller tilt i bækkenet som er så massiv, at det giver muskelsammentrækninger, inflammation og et lukket bækken der har svært ved at hjælpe underlivet, fordi blodcirkulationen er stærkt nedsat i området. Blodcirkulation er altafgørende for en normal fertilitet. Det er bl,a, derfor at rygning nedsætter fertiliteten afgørende, men hvad nytter det at have god blodcirkulation i kroppen, når bækkenet er låst og lukket. Ofte er det tilt i bækkenet som medfører et forøget pres fra livmoderen mod bækkenbunden mod symfysesiden. Indre organer presser på underlivet oppefra, fordi tiltet medfører et pres mod forsiden af symfysen. Det kan give spændinger i symfyse, omkring klitoris og i kønsåbningen. Samtidigt lukkes eller reduceres blodcirkulatonen omkring L3 til L1, med dårlig nerveforbindelse til følge. Faktorer der i høj grad påvirker din evne til at blive gravid, da tilt i bækkenet lukker eller reducerer blodcirkulationen til underlivet. Det påvirker hormonflow, slimhinde, mængden og kvaliteten af æg og din krops evne til at genoprette underlivets naturlige balance.  Afbalancering optimerer samtidigt transporten af næringsstoffer til området samtidigt med, at affaldsstoffer og blokeringer transporteres væk via blodbanen. Genopbygning af slimhinde, livmoder, æggestok og æggeleder forbedres i takt med at området får tilført næringsstoffer fra den øgede blodcirkulation.

Fertilitetsmassage – Fri bevægelighed i underlivet

Spændte muskler i det ydre og indre underliv kan begrænse bevægeligheden af bækken, den vaginale muskulatur, livmoderens og æggestokkenes bevægelse, samt miljøet i indre vagina. Under fertilitetsmassagen smøres hele vulva ind i olie og musklerne i og omkring kønsåbningen afspændes og masseres. Ofte vil det indre underliv respondere positivt med at man dels danner vaginal-sekret samtidigt med, at musklerne begynder at slappe af. Dette øger blodcirkulationen, smidigheden af musklen og bevægeligheden af musklen samt mulighed for livmoder, æggestokke kan bevæge sig frit.

Tilvælger man massage af det indre reproduktive organ, vil man også modtage massage af den indre vaginale muskulatur, hvor massøren fremmer bevægeligheden ved at massere direkte på musklerne og dermed smidiggøre hele bækkenbunden.

Fertilitetsmassage – Bedre hormonproduktion og respons på medicin

Hormonproduktionen i æggestokken kan begrænses af dårlig blodcirkulation, spændinger, låst bækken og dårlig kontakt til området,herunder spændinger i lænden.Samtidigt vil medicin der tilføres kroppen havde dårligere mulighed for at fungere, selvom det er i blodbanen. Massage og dermed øget blodtilførsel øger straks blodcirkulationen som transporterer affaldsstoffer væk i blodbanen sammen med information til resten af kroppen om, hvilke næringsstoffer som skal sendes til området. Det sikrer en bedre genopbygning og vedligeholdelse af æggelederen som bliver mere velfungerende og dermed øges evnen til at danne de vigtige hormoner i et fertilitetsforløb. Der gælder produktionen og flowet af Østrogen og Progesteron. Tilførte hormoner i fertilitetsbehandling vil samtidigt optages bedre og kunne udnyttes bedre af kroppen, når blokeringer er væk og blodcirkulationen er øget.

Fertilitetsmassage – Afhjælpning af spændinger i underlivet

Spændinger i underlivet er desværre hyppigt forekommende bland mange kvinder, som ofte har affundet sig med tilstanden, fordi man ikke ved, hvad man skal gøre. Især kvinder der har været under længerevarende fertilitetsbehandlinger har stror risiko for spændinger i underlivet. Spændinger i underlivet ofte forbundet med tabu eller generthed og mange kvinder affinder sig med det og forbinder det med menstruation eller hormonel påvirkning.  I fertilitet kan spændingerne ligefrem reducere eller ødelægge dine muligheder for graviditet eller din evne til at fastholde en graviditet. Hele det indre underliv er placeret på bækkenbunden og vagina er omringet af bækkenets forreste muskler. Ligesom at skuldersmerter giver spændingshovedepine, så giver spændinger i bækken og underliv stor reduktion i din evne til at blive gravid.

Hele 80% af kvinder der har udfordringer med fertiliteten kan få bedre resultater

Massage til at fremme fertilitet har været anvendt i årtusinder, fra Mayafolket der startede omkring 1000 før vores tidstegning. På trods af større effekt end mange andre behandlingsformer, så er denne behandlingsform ikke lige så udbredt i Vesteuropa. Primært fordi vores blufærdighed og religiøse overbevisninger om vores krop desværre begrænser os i væsentlig grad.

Årsagen til indfertilitet skyldes i 80% af alle tilfælde enten medicinske eller fysiske årsager. Empiriske studier viser at generelt 40% af indfertilitet skyldes medicinske årsager som autoimmune lidelser, hormonel ubalance, stofskifte m.v. og at yderligere 40% skyldes fysiske årsager som arvæv, lukkede områder i livmoder, æggeledere, dårlig blodcirkulation og passage i livmoderhals. Underlivsmassage er gavnligt for begge grupper, især kvinder med fysiske ubalancer, da massagen netop afbalancere de fysiske problemer og ubalancer, men massagen er også gavnlige for de øvrige 40%, da manglende blodcirkulation m.v. kan påvirke hormonelle ubalancer og andre medicinske årsager. Lang de fleste kvinder, der oplever udfordringer med fertiliteten, kan med fordel modtage fertilitetsfremmende massage af bækken og underlivet, såvel udvendigt som indvendigt. Så når 80% af kvinder der har udfordringer med fertiliteten kan få bedre resultater af fertilitetsmassage, så mener jeg virkeligt at flere bør arbejde med det og hjælpe de mange kvinder.

Min personlige holdning til fertilitetsbehandling og fertilitetsmassage

Jeg har et oprigtigt ønske om, at gøre livet for dem som er i fertilitetsbehandling lidt lettere og bedre. Målet er at du skal blive gravid og få den succes som du drømmer om. Jeg har arbejdet med gravide, bækkener og fertilitet i snart 15 år og kan se, hvor meget den rigtige behandling betyder. Jeg ønsker at skabe et rum fuld af støtte, positive suggestioner og hos mig bliver du aldrig mødt af begrænsende overbevisninger. Jeg tror på at du kan lykkes og jeg tror på, at chancen bliver bedre, hvis du løftes, hjælpes og bringes til dit største potentiale. Det gør jeg ikke kun med et godt hjerte, men med ballast i veldokumenteret behandling. Jeg gennemgår kroppen målrettet og minutiøst og er opmærksom på alle de små og store ting, som kan forbedres og afspændes. Intet overlades til tilfældigheder eller glemmes.

Fertilitetsmassagen gennemgår hele kroppen, fordi alt er vigtigt og fordi grundighed er en af de ting der skal til, når kroppen skal yde sit bedste. Intet skal overses, forbigås eller ignoreres fordi ingen tænkte på, hvor vigtigt det var. Der fokuseres på alt der har betydning for fertilitet og graviditet og undervejs vil du få en tiltrængt pause.

Efter massagen har vi altid god tid, for at sikre, at du er godt vejledt. Jeg vil sende dig ud af døren i den bedst mulige udgave af dig selv, med fornyet tro og vished om, at det nok skal gå. Der er ingen kunder der står og venter og der er altid tid til vejledning og spørgsmål. I omkring 15 år har jeg arbejdet med spændinger i bækkenet og kvinders graviditet med alt fra træning til massage. Jeg er taknemmelig for de mange, som jeg allerede har kunnet hjælpe, og glædes over de børn der kommer forbi klinikken med jævne mellemrum sammen med stolte forældre, hvis liv er positivt forandret for altid. Du er hjerteligt velkommen hos mig og du er også velkommen til bare at skrive og stille spørgsmål.

Efter dit forløb med fertilitetsmassage, så er du meget velkommen til at komme og få graviditetsmassage, når maven er vokset og kroppen har brug for afspænding.