Artikel om Pudendusneuralgi

Denne vejledning gennemgår alt om pudendusneurologi og hvordan det kan behandles med afspænding, korrektion af bækkenet og massage. De sidse 15 år har jeg behandlet bækken- og underlivssmerter og har her løbende behandlet kvinder med Pudendusneuralgi. Mange kvinder, som aldrig havde fået den rigtige vejledning eller hjælp. Derfor har jeg lavet denne artikel, som ser på symptomer, behandling og anatomisk gennemgang af kroppen og Pudedalnerven, for at øge kendskabet til tilstanden og hvordan den nemt behandles. Der kan nemlig gøre noget ved Pudendus neuralgi og behandlingen er skånsom og effektiv.

Personer med denne tilstand oplever smerter i det ydre underliv, kønsorganet eller dele heraf eller i underlivsområdet mod anus og bunden af balden. Tilstanden forværres ofte når kvinden sidder ned. Det kan være pludselige akutte smerter eller smerter som gradvist forøges. Der er normal følelse i området, men smerterne kan give kortvarige føleforstyrrelser ved berøring eller lignende. Tilstanden er omtalt i Ugeskrift for Læger.

Hvad er Pudendusneuralgi?

Pudendusneuralgi en smertetilstand med eller uden føleforstyrrelser. som skyldes afklemning af Pudedalnerven (n. pudendus). Tilstanden kan også skyldes inflammation ved nerven eller at muskler spænder omkring nerven. Denne afklemning eller inflammationen sker et sted i bækkenet og kan foregå i området fra korsbenet til forsiden af bækkenet, underlivet, vulva eller vagina. I langt de fleste tilfælde sker afklemningen eller inflammationen i bunden af kønsåbningen, balden, eller bækkenbundsmusklerne. Det kan give smerter eller forstyrrelser i berøring af området i den nederste del af numsen, område mellem balder og kønsorganer (perineum), vulva, kønslæber og klitoris. Det antages at omkring 500 kvinder årligt lider af denne tilstand.

I denne artikel ser jeg derfor nærmere på nervesystemet, i særdeleshed Pudedalnerven. Jeg ser på symptomer ved Pudendusneuralgi og jeg deler klienthistorier og så gennemgår jeg hvordan Pudendusneuralgi behandles.

Hvorfor opstår smerter fra nervesystemet

Pudendal neuralgi er en tilstand styret af Pudendalnerven, som er en nerve i bækkenet. Derfor vil jeg kort redegøre for nervesystemet, så du har et grundlæggende overblik over, hvordan nerverne arbejder i kroppen. Det kan nemlig være med at at forstå Pudendal neuralgi og hvorfor det kan behandles med stor succesrate. Det er nemlig en tilstand der relativt nemt kan behandles.

Nervesystemets funktion er at sende informationer rundt i kroppen til alle dele. Nerverne løber i hele kroppen. De opdeles i to systemer, nemlig det centrale nervesystem og det perifere nervesystem. Nerverne i hjerne og rygmarven er det centrale nervesystem og det øvrige kalder man det perifere nervesystem. Det er de nerver som løber til kroppens organer, muskler og huden. Denne artikel omhandler Pudedalnerven, som er en del af det perifere nervesystem.

Det perifere nervesystem er hjernens forbindelse med kroppen. Forbindelsen sker via nerver og nerveceller. Kroppen kan sende informationer til hjernen via disse og hjernen kan sende informationer til nerverne og nervecellerne. Nervecellerne kan ligeledes sende og modtage informationer fra hinanden. Nervesystemet er dermed et system med informationer på kryds og tværs af hele kroppen og informationerne flyder hele tiden og i brøkdele af et sekund.

Muskler og organer styres af disse nerver og deres kommunikation. Det virker rigtigt godt, indtil der forekommer afklemninger eller inflammation omkring en nerve. Så forstyrres signalet og man kan opleve alt fra smerter til føleforstyrrelser og konsekvenserne er ofte spændte muskler i det påvirkede område.

I relation til Pudendal neuralgi, så skal man huske, at disse informationer fra og til nerverne, har stor betydning for kroppens organer herunder følelsen i vagina og musklerne i vagina. En nervestimulation kan f.eks. få musklerne i bækkenbunden til at trække sig sammen, eller nervepåvirkning kan give udstrålede smerte i lyske, vagina eller forsiden af underlivet. Samtidig er Pudedalnerven en af de vigtigste nerver, når det gælder seksuel nydelse. Det kan derfor også have stor påvirkning af klientens seksualliv.

I nerverne kan der opstå skader eller være tilstande, som ødelægger deres evne til at sende eller modtage information og informationen som sendes kan være forstyrret og få uhensigtsmæssige konsekvenser som smerter, muskelsammentrækninger, føleforstyrrelser m.v. Det kan få alvorlige konsekvenser og give kroniske smerter. Heldigvis kan mange nervesmerter i det perifere nervesystem, behandles med manuel behandling. Mest klassisk er nok iskiassmerter som næsten alle massører behandler med jævne mellemrum. Anderledes går det med de mere ukendte smerter, som Pudendal neuralgi, hvor kvinder ofte går ubehandlet i årevis, fordi de ikke præsenteres for den rigtige behandling.

Hvor er Pudedalnerven

En af de mange nerver i det perifere nervesystem er Pudedalnerven. Den benævnes også N. Pudendus. Det er den nerve, som er årsagen til Pudendal neuralgi.

Nerven løber fra korsbenet, som er den bagerste del af bækkenet. Korsbenet har en fire led fra S2 til S4 efterfulgt af halebenet. Fra disse led løber Pudedalnerven. Den løber herfra i forgreninger om til forsiden af underlivsområdet med grene mod anus, mod mellemkød, mod vulva, kønslæber, klitoris og bækkenbund. Den løber nedenom i bækkenet og dermed under det sacrospinøse ligament. Der er et ligament som sidder mellem korsben og haleben til en tap på bækkenskålen, helt nede i bunden af bækkenet. Da nerven løber så lavt i bækkenet, så er nerven meget påvirkelig af, når vi sidder på balden. Nerverne på forsiden af bækkenet påvirker hele det ydre underliv og de indre dele af vagina. Det kan være smerter i hele området, men jeg har også mange kvinder til behandling, som oplever specifikke smerter i dele, som f.eks. kønslæber, klitoris, kønsåbning, mellemkødet eller i den indre del af vagina.

I et hvilket som helst sted i det forgrenet nerveforløb kan nervepåvirkninger skabe Pudendusneuralgi. På billedet ses en skitse af nerve-enderne på forsiden ved vulva, hvor Pudendal neuralgi oftest mærkes. Det er dog vigtigt at huske på, at nervepåvirkningen kan foregå dybere inden eller lægere ned i selv området ved mellemkød og balder eller ved bækkenbunden. Derfor masseres hele nervebanen og alle områderne afspændes under behandling af smerter som skyldes påvirkninger af Pudedalnerven. Igen er det ligesom ved iskiassmerter, hvor man ikke kun masserer der hvor der er udstrålende smerte, da det ikke altid er der, hvor problemet opstår.

For at afspænde omkring nerven behandles bunden af ballen meget dybt og indvendigt mod mellemkødet og via pres herfra op mod det sacrospinøse ligament. Endvidere afspændes musklerne ved nerveenderne som er illustreret på billedet. Der arbejdes dybt fra balden, dybt fra vagina og udvendigt ved Perineum, vulva og musklerne i kønsåbningen.

Pudedalnerven – forsiden:

Pudedalnerven - forsiden

Pudedalnerven – bagsiden:

Hvordan ved jeg, at det er Pudendusneuralgi?

Kvinder som har Pudendusneuralgi vil ofte opleve smerter i området hvor Pudedalnerven løber til. Det betyder, at der er relativt mange forskellige områder, hvor man kan opleve smerter i den tilstand. Ofte adskiller det sig fra andre tilstande, ved netop at have smertepåvirkninger i vulva, kønslæberne, klitoris eller i selve vagina eller lige ved bunden af kønsåbningen ved Perineum. Det kan være specifikke smerter, akutte smerter som gradvist stiger. De fleste smerter som opleves i vulva, klitoris, kønsåbning eller lige under kønsåbningen skyldes Pudedalnerven.

Da nerven løber nedenom, om man så må sige, så vil smerten ofte forværres af at man sidder ned og især bruger cykel. Det betyder også at smerten ofte ikke er intens når kvinden ligger ned og sover. De fleste klinter jeg behandler, også dem med store smerter, bliver ofte ikke forstyrret i deres nattesøvn. Det skyldes, at presset på nerven i den tilstand ofte er mindre. Kvinder med Pudendusneuralgi oplever smerter og ømhed uden at der er konstante føleforstyrrelser.  Tilstanden kendetegnes ved, at aftage ved afspænding af muskler i området ved nerveafklemningen eller inflammationen.

Til at udelukke tilstanden ser man om der er smerter i andre områder end hvor Pudedalnerven løber, Er der det, så vil der som udgangspunkt være tale om en anden lidelse. Det samme gælder hvis smerten udelukkende er forbigående. Det er dog vigtigt at en nærmere diagnose kræver en konkret gennemgang af bækkenet og området omkring nerven. Jeg behandler såvel kvinder der har fået diagnosen af deres læge og kvinder der kommer til mig uden diagnose.

Hvilke eksempler er der på Pudendusneuralgi?

Generelt har jeg behandlet personer som får smerter når de sidder ned og ofte med en murende smerte fortil.Nogle personer oplever meget specifikke smerter i dele af underlivet eller lysken, mens andre oplever murende smerter. Tilstanden trickes ofte af, at man sidder lavt, sidder på en træstol. Smerten kommer hos nogen efter en traumatisk fødsel.

Behandling med massage kan sagtens kombineres med smertestillende behandling via egen læge og sygehuset. Behovet for og valget af smertedækning kan man tale med sin læge om. Smertedækningen virker særdeles godt, i kombination med manuel terapi som massage.

Hvordan behandles Pudendusneuralgi?

Behandlingen består i at fjerne nervepåvirkningen som igangsætter smerter og føleforstyrrelser. På den måde er behandlingen ens med behandling af f.eks. iskiassmerter. Jeg udfører behandlingen med en kombination af tre konkrete behandlingsstrategier.

1.) Massage af bækken og underlivets ydre og indre muskler
2.) Bækkenafbalancering og analyse af bækkenet
3.) Vejledning om aflastning, øvelser og afspænding.

1.) Massage af bækken og underlivets ydre og indre muskler

Den vigtigste del af behandlingen består i at afspænde området omkring Pudedalnerven. Det foregår ved en systematisk gennemgang fra nervens udspring i krosbenet til nerveenderne i bunden af ballen, mellemkød og musklerne ved kønnet. Det kan kombiners med afspænding den indre bækkenbundsmuskulatur. De muskler og led som nerven løber gennem bliver afspændt og masseret. Da Pudedalnerven har en del forgreninger, så varierer afspændingen og massagen en del, men omfatter massage af området hvor nerven løber gennem. Nerven har en dyb indvendig del som påvirker bækkenbund og nedre balde. Disse områder masseres fra området tæt på Perineum, hvor du ligger på maven og massøren laver dybe pres i den nederste og inderste del af balden mod S2 til S4. Den indre del masseres endvidere med afspænding af den indvendige del af bækkenbunden via massage i vagina. Dette kan tilvælges og fravælges efter behov og ønsker. Her ligger du på ryggen og massøren bruger en finger iført latexhandske, hvor der laves dybe afspændingspres og strøg i musklens baner op ad nerven og i det omkringliggende område. Endvidere afspændes de øvrige udvendige muskler på bagsiden af balde og på forsiden af bækkenet omkring bækkenåbningen og i selve kønsåbningen. Pudedalnerven løber ud flere steder ved bækkenåbningen omkring den bløde del af vulva, ved kønsåbning, klitoris og ved mellemkødet.

Da der er massager af kønsåbningen, musklerne på begge sider af klitoris og i selve den indre bækkenåbning, så kan der forekomme en kortvarig autonome seksuel reaktion under afspændingen. Ofte gør der ikke. Skulle det ske, så flyttes fokus til et andet sted på kroppen, for at undgå tilsvarende relationer. Du kan få yderligere information om massagen ved at læse om bækkenmassage eller bækkenbundsmassage.

Afspænding følger nøjagtigt de samme principper som ved iskiassmerter, der er bare tale om andre områder og andre muskelgrupper. Succesraten er meget gode fordi afspændingen af musklen stopper nervepåvirkningen. Under afspændingen og gennemgangen af dit bækken, laves der samtidigt en analyse af dit bækken, som bruges i forbindelse med den næste den af behandlingen, som er bækkenafbalancering.

2.) Bækkenanalyse og afbalancering

Analysen af dit bækken, der foretages under afspændingen, udmunder i en konkret vejledning til dig. Ofte vil der være uhensigtsmæssige bækkenskævheder som kan forværre situationen eller være direkte årsager til, at tilstanden opstår. Det vil således ikke være nok at fjerne problemet, da det på sigt, blot vil opstå igen. Derfor får du også en analyse af dit bækken og konkrete øvelser til, hvordan du kan forbedre balancen i bækkenet og hvad du helt konkret skal være opmærksom på, i din kropsholdning.

Som bækkenspecialist ser jeg på, om bækkenets position eller ubalance er med til at påvirke tilstanden. Tilt blotter ofte bunden af balden mod påvirkninger når vi sidder ned. Er dette tilfældet, så vil du samtidigt med afspændingen også modtage øvelser og vejledning om hvordan du får normalfunktion i dit bækken. Udover massage. så vil altså også modtage en komplet bækkenanalyse i forbindelse med behandlingsforløbet. Det skyldes at uhensigtsmæssig bækkenposition kan forværre tilstanden eller udelukke en hurtig afklaring af problemstillingen.

3.) Vejledning om aflastning, øvelser og afspænding.

Behandlingen med massage og bækkenafbalancering kombineres med afkastning, for de kvinder som sidder meget ned. Formålet er, at give nerven ro, så derfor reduceres intense påvirkning i behandlingsperioden. Ofte er det cykling der skal reduceres eller undgås under behandlingsforløbet. Du får endvidere anbefalinger og vejledning til specifikke og konkrete øvelser der er med til at afbalancere og aflaste dit bækken og nerverne i bækkenet.

Øvelser ved Pudendusneuralgi til aflastning af Pudedalnerven

Da Nerven løber gennem bækkenet fra S1 til S4 nedenom de store ligamenter mellem bækkenskål og korsben og videre langs den nedre del af balden, så er øvelsernes formål af afbalancere bækkenet, og reducere unødvendige muskelsammentrækninger, i dette område.  Det er alle øvelser som hjælper kroppen til IKKE at stritte med halebenet eller numsen.

Priser for behandling af Pudendusneuralgi

Behandlingen består af en specifik bækkenmassage for aflastning af Pudedalnerven og en bækkenanalyse. Behandlingen varer 1,5 time hver gang og koster 600 kr.