Fertilitetsmassage i København

Vejledning til fertilitetsmassage

Denne vejledning er udarbejdet til dig som overvejer en fertilitetsmassage og som søger mere information om behandlingen. Her beskrives alt fra generelle forholdsregler, til hvordan behandlingen foregår, og der svares på alle tænkelige spørgsmål der måtte opstå i forbindelse med valg af hvilke massage, som kan være den bedste for dig.

Fertilitetsmassagen tager udgangspunkt i en indledende kommunikation ved tidsbestilling. Her fortæller du hvor du er i forløbet, din historik, eventuelle diagnoser og hvordan din cyklus er, herunder menstruationssmerter m.v. Det betyder at din behandler er forberedt når du kommer til den første behandling.

Du vil modtage fertilitetsmassage på 90 minutter, som gennemgår hele kroppen. Den første behandlinger afdækker udbalancer som noteres efterfølgende til fremtidige behandlinger. Undervejs vil der være løbende kommunikation omkring hvilke problematikker der arbejdes med og hvilke spændinger, ubalancer eller andre forhold der konstateres, som skal afhjælpes. Du vil under hele behandlingen modtage vejledning om hvad der sker.  Det er vigtigt for mig, at du er velinformeret omkring kroppens tilstand som muligt, fordi det danner grundlag for hvad der fremadrettet skal gøres for at øge din fertilitet.

I forlængelse af fertilitetsmassagen kan du modtage massage af det reproduktive organ, hvor behandleren afspænder bækkenbunden og mærker efter arvæv og ubalancer.

Efter fertilitetsmassagen vil du modtage vejledning om hvad der er observeret og få vejledning om hvorfor det er relevant og hvad du skal skal gøre, for at det kan afhjælpes. Vejledningen omfatter det fremadrettede behandlingsforløb. Vejledningen omfatter også øvelser og hvordan de udføres i kombination med vejledning om ændringer i kropsholdning og hvordan. Nogle problemstillinger vil blive afhjulpet under en behandling, mens andre kræver flere og ofte i kombination med øvelser hjemme. Du får vist øvelserne og kan altid få hjælp, hvis du efterfølgende måtte have spørgsmål.

FAQ – Hvem får fertilitetsmassagen

De fleste kvinder der får fertilitetsmassage er uddannet indenfor sundhedssektoren. Hele 72% af mine klienter i 2020 og 2021 er læger, sygeplejersker, jordemødre eller fysioterapeuter. Det er især veluddannede kvinder, som ved hvordan kroppen virker og hvordan behandling kan hjælpe, som vælger at få fertilitetsmassage. Dem jeg har hjulet har aldersgrupper som spænder fra 19 år til 48 år. Da jeg startede med fertilitetsmassager var det især kvinder over 35, men der er en tendens til, at yngre kvinder er mere målrettede og ønsker at optimere deres fertilitet, lige fra de begynder med fertilitetsbehandling. Næsten alle kvinder som får fertilitetsmassage har meget stor viden om fertilitet, deres krop og hvordan de kan hjælpe deres egen fertilitet.

FAQ – Hvornår kan man modtage fertilitetsbehandling

Fertilitetsmassagen kan modtages i hele fertilitetsperioden, lige op til ægoplægning eller inseminering. Efter ægoplægning/inseminering skal kroppen have ro. Hvis du bliver gravid, så tilbyder jeg en graviditetsmassage under hele graviditeten. Det vil i så fald være graviditetsmassagen, som tilpasses hvilke uge du er i.

Fertilitetsmassagen kombineres ofte med massage af det reproduktive organ, hvor spændinger i underlivet afhjælpes samtidigt med at blodcirkulationen øges og det afdækkes om der er arvæv, der skal løsnes.

FAQ – Hvordan er massagen anderledes end traditionel massage

Massagens primære fokus er at forøge kroppens fertilitet og evne til at blive gravid. De muskler, led og kropsområder som fokuseres på under massagen, har alle det til fælles, at de på den ene eller anden måde kan påvirke fertiliteten. Massagen er enormt systematisk og målrettet og bruger en bred vifte af manuelle teknikker til at afspænde kroppen. Fertilitetsmassagen arbejder ikke kun med bækkenet, men hele ryggen og kroppen. På forsiden af kroppen masseres nedre mave og forside af bækkenet. Er man for blufærdig til at få behandling på bækkenet, så udføres massagen fra maven, hvor massøren afspænder den glatte muskulatur, med en serie af teknikker der tilpasses din krop. Massagen kan altid tilpasses dine ønsker og behov.

FAQ – Hvor ofte skal man have massage

Hyppigheden afhænger lidt af behandlingshorisonten og de problemstillinger som der arbejdes med. Ofte øges frekvensen op mod ægløsning. Er der ubalancer, arvæv, muskelspændinger, dårlig blodcirkulation, livmoder der vipper frem/tilbage, vaginoser m.v., så skal der generelt flere behandlinger til, før at kroppen kommer i balance og er helt klar til fertilitetsbehandling.

FAQ – Hvad gør man, hvis kroppen reagerer seksuelt

Massagen er ikke seksuel, men en videnskabeligt baseret behandling. Nogle kvinder kan på trods heraf opleve at de reagerer på berøring og massage af det vaginale område. Berøring, massage, strøg, indsmøring m.v. kan medføre ufrivillige og spontane reaktioner, uden at reaktionen kan holdes tilbage. Nogen oplever nemt seksuel nydelse og strøg kan derfor igangsætte først nydese og i forlængelse heraf liderlighed eller lyst som kan udmunde i spomtan orgasme. Seksuelle reaktioner kan derfor forekomme helt naturligt under massagen og reaktionerne er kærkomne, hvis de skulle ske. Det bedste man kan gøre, er at slappe af under reaktionerne, uden at forsøge at holde igen, da man dermed risikerer at spænde op. Massagen fortsætter selvom kroppen reagerer og vi ser eventuelle reaktioner som kærkomne og naturlige. Det vigtigste er, at du har det godt under hele massagen, uanset hvordan din krop reagerer.

FAQ – Hvad gør man, hvis man er meget blufærdig

Massage af underlivets muskler kan udfordre blufærdigheden hos nogen. Blufærdighed er meget forskellig fra kvinde til kvinde og derfor ved man som behandler ikke, hvor blufærdig du er, før du har italesat det. De fleste oplever massagen som noget helt naturligt, mens nogen kan have mange tanker og nærmest frygt eller angst inden massagen. Er du i sidstnævnte gruppe, så er det vigtigt at du italesætter det inden sessionen, så behandleren kan hjælpe dig bedste muligt.

Blufærdigheden kan også opstå hvis kroppen reagerer seksuelt. Det er helt naturligt at man f.eks. bliver våd under massagen, fordi musklerne i kønsåbningen får kirtlerne i vagina til at producerer vaginalsekret, når musklerne afspændes. Blufærdigheden kan så opstå, fordi man forbinder det med noget seksuelt, selvom det blot er en autonom reaktion som man ikke selv styrer eller i kontrol over. Det sammen kan glæde med spontane orgasmer, som dog forekommer mindre hyppigt under behandlingen.

Det bedste man kan gøre er at aftale med behandleren, hvordan han kan behandle dig bedst muligt og at du ved, at du når som helst, kan ændre massagen, så den tilgodeser din blufærdighed.

FAQ – Er der bivirkninger ved fertilitetsmassage

Ømhed i udvalgte muskelområder kan forekomme efter massagen. Især efter den første massage, da der arbejdes med muskler som du måske aldrig har fået afspændt. Fertilitetsmassagen er en minutiøs og helhedsorienteret gennemgang af kroppen. Muskler som er spændt i ryggen, nedre lænd og baller kan til tider opleves som ømme og der kan være nervepåvirkninger som kortvarigt føles som smertefulde, men på en god måde. Din behandler er professionel og tilpasser massagens dybde til dine spændinger, din krop og din krops signaler. Det er samtidigt vigtigt at vi løser udfordringen med spændingerne, fordi de kan være med til at begrænse dine fertilitetschancer. Derfor arbejdes der i dybden med spændingerne, så problemet kan løses og som behandler sigter jeg efter en balance mellem, at det bliver så afslappende for dig som muligt og samtidigt så udbytterigt som muligt. Ømhed i musklerne svarer til normal træningsømhed er er kroppens forsvarsmekanisme når musklen skal restitueres og genopbygges. Ømheden er således et tegn på, at kroppen arbejder på højtryk med at genoprette musklen.

FAQ – Er der følelsesmæssige reaktioner

Jeg har mange års professionel erfaring i fertilitetsbehandling og har også flere års personlige erfaringer med det og ved om nogen, hvor meget det påvirker krop og sind. Derfor er du altid velkommen til at tale med mig under eller efter behandlingen, uanset hvor følsomt emnet er. Når kroppen har det godt, bliver afspændt og man kan mærke at man er tryg, så kan man have behov for at give slip. Jeg kan rumme det og vil gøre mit bedste for, at kunne dele viden og erfaringer med dig på en positiv måde der er fuld af tro, positive suggestioner og omsorg. Mange udtrykker overvældende glæde efter behandlingen, har brug for et kram eller sender søde beskeder til mig med tak i dagene efter behandlingen. Det værdsætter jeg og jeg sætter en ære i at hjælpe andre mennesker. Gråd kan forekomme når vi taler om dine oplevelser. Det er helt normalt og det er en af årsagerne til, at jeg altid har god tid under behandlingerne og efter. Jeg har som mål, at være til for dig og gøre alt hvad jeg kan for, at du lykkedes med dine fertilitetsdrømme.

FAQ – Kan jeg tage min partner med til massage?

Ja, meget gerne- Din partner er meget velkommen til at komme med. Det kan være at din partner har spørgsmål og øget engagement fra jer begge er kun en fordel, når det gælder jeres fertilitet. Nogle kvinder føler sig også mere trygge, når deres partner er med. Det er ofte ret hyggeligt og i er begge meget velkomne. Man behøver ikke fortælle om partneren er med på forhånd. I kommer bare og er altid velkomne.

FAQ – Er der bivirkninger efter fertilitetsmassagen

Efter massage er kroppen afspændt og undervejs har den frigjort afslappende hormoner, der kan gøre dig træt og afslappet. Man kan være i en tilstand af, at føle man lige skal vågne. Tilstanden øger kroppens restitution og kan efterfølgende påvirke hvor dybt du sover om natten. Tilstanden er meget gavnlig og du kan med fordel bruge resten af dagen på at slappe af uden alt for mange gøremål. Jeg har haft en kvinde i fertilitetsbehandling der var med i et søvnstudie på Rigshospitalet og hun slag efterfølgende rekord i dyb søvn efter fertilitetsmassagen med over 300% af den dybe rem-søvn.

Har du været meget spændt i kroppen og er et længe siden at musklerne har være masseret, så kan ømhed forekomme i nogle af musklerne. Det er kroppen måde at øge restitutionen på, ved at gøre dem ømme, øge blodcirkulation og genopbygge dem hurtigt, mens du ikke bruge dem alt for meget.

Efter massagen har kroppen øget behov for væske fordi vi udskiller affaldsstoffer via urinvejene. Derudover er kroppen varmere og blodcirkulationen øget, og det gør, at kroppen udskiller mere væske via det man kalder ikke synlig sved, hvor man udskiller væske via huden. Derfor er det godt at have fokus på at drikke vand løbende efter massagen.

FAQ – Er der mulighed for at jeg tilpasser min fertilitetsmassage

Ja. Fertilitetsmassagen tilpasses individuelt til hver person. Alle behandlinger tager udgangspunkt i personen som modtager massagen. Dels tilpasses massagen pga. modtagerens blufærdighed og dels tilpasses den til din behandlingshistorik. Behandlingen er ikke bare en massage, men også en systematisk gennemgang af alle de områder som har indflydelse på fertiliteten. Derfor vil jeg så vidt muligt undgå at springe områder over. Undervejs konstateres det, hvordan krop og bækkenet er påvirket af spændinger, skævheder, ubalancer, overbelastninger samt deres indbyrdes sammenhæng. Der vil være vejledning undervejs i det omfang, at der konstateres specifikke problemstillinger.

Har du flere spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, så kan du altid kontakte mig via hjemmesiden. Jeg svarer flere gange hver eneste dag og jeg vil gøre mit bedste for, at du vælger din behandling på så velinformeret et grundlag som muligt.