Denne artikel ser nærmere på Maignes Syndrom. Maignes syndrom er kendetegnet ved udstrålende smerte fra et facetled i ryggen til balde og hofte. Nogen mærker også udstrålende smerte til forsiden af bækkenet ved lyske, underlivet og kønsdelene. Der kan således både være smerter i ballen, lyske, indre underliv eller ydre dele af kønsdelene.

Udfordringen ved tilstanden er, at smerten ikke kommer fra området hvor den opleves, men fra rygsøjlen. Smerten skyldes inflammation ved rygsøjlen i området mellem overkrop og lænden. I denne artikel ser vi nærmere på Maignes Syndrom, kendetegnene og hvordan det behandles.

Hvis du har spørgsmål, så er du altid velkommen til at skrive til mig.

Hvad er Maignes Syndrom?

Ved Maignes syndrom påvirkes nerverne i rygsøjlen ved ryghvirvlerne i området T9-L2, altså fra omkring midten på ryggen til bunden af lænden. Oftest skyldes problemet nerverne ved Th12 og Th11. Nerven overstimuleres og smerter opstår i området som nerven løber til. Hvilke nerve der stimuleres afhænger af, hvilket rygled og facetled som er overbelastet og overstimuleret. Oftest løber smerten til lænd, balde og hofte. Mange oplever også smerter i lyske, kønsorganer og underlivet. I denne artikel kan du læse mere om behandlingen af Maignes syndrom.

Hvordan ved man at det er Maignes Syndrom?

Maignes syndrom forekommer i området af rygsøjlen, der forbinder lænde- og brystområdet. Grunden hertil beskrives senere i denne artikel. Det områder kalder man også thoracolumbar-krydset. En del der har denne lidelse, vil også have andre rygsmerter eller dysfunktion i ryg og eller bækkenet. En problemstilling udelukker nemlig ikke andre problemstillinger. Det er således vigtigt at forså kompleksiteten, da Magnes syndrom ofte er kendetegnet ved, smerte der kan forekomme forskellige steder og ofte vil der være andre problemstillinger knyttet hertil. På sigt vil en konstant smerte i lysken eller underlivet, skabe spændinger og belastninger i lysken. Problemets omfang er dermed blevet større og mere komplekst. Behandling handler derfor om at fokusere på årsagen og samtidigt afhjælpe de mange problemer, som lidelsen har medført.

Udover spændthed ved ryggen, hvor nervestimuleringen foregår, så har de fleste med Maignes Syndrom smerter i følgende områder:

  • Smerter i den ene balde

  • Smerter i den ene side af lænden

  • Smerter i lysken eller skambenet

  • Smerter i underlivet eller kønsorganerne

  • Smerter i inderside af lår

Hvad er kendetegnene ved Maignes Syndrom?

Syndromet skyldes en betændelse og degeneration af facetled i og omkring området, hvorfra smerten stammer. Et facetled er skrå led i ryggen, som ligger mellem hver ryghvirvel og gør det muligt, at vi kan bevæge hvert knogleled i ryggen. Uden dem ville ryggen være helt stiv. Navnet Maignes syndrom kommer fra den franske ortopæd Robert Maigne, der opdagede og dokumenterede syndromet første gang. Spændinger, skævheder og forkert kropsholdning kan overbelaste ryggen, så der på sigt opstår betændelse. Betændelsen medfører en nervepåvirkning, som giver smerter i dem områder nerven løber til. Det betyder at når man har Maignes syndrom, så opleves smerten et andet sted, end hvor påvirkningen sker.

Smerten opstår ofte ved den ene balde og i bunden af lænden og hoften. Området er trykømt, sensitivt, bliver spænd, ømt, inflammatorisk og på sigt kan det give skævheder, fordi man komme til at bruge kroppen uhensigtsmæssigt. Der vil være udstrålende smerter i balden og på sigt kan det medføre spændinger i de store sædemuskler og nervepåvirkning af Iskias-nerven. Dette øger kompleksiteten af behandlingen og ofte medfører det, at diagnosen med Maignes Syndrom aldrig stilles eller udelukkes, fordi der er forhold som også minder om andre og mere kendte lidelser. At forveksle Maignes Syndrom med Iskiassmerter forekommer relativt ofte.

Hvorfor opstår der rygspændinger, som fører til Maignes syndrom?

 

Hele ryggen består af rygled og facetled. Hvert led er lidt forskelligt og er designet til forskellige bevægelser. Neden i bunden af ryggen, i områder vi kalder for lænden, består kan facetleddene primært vippe frem og tilbage. Det vi kalder for for- og bagoverbøjning eller krumning og svaj. Højere oppe i ryggen ved brystområdet, kan facetleddene også rotere samtidigt med at de kan vippe frem og tilbage. Mellem top og bund er den tolvte og den ellevte brysthvirvel som benævnes Th11 og Th12. Som tidligere nævnt er disse hvirvler kaldet overganshvirvler fordi de er overgang mellem bryst og lænd. Rotationer, sidebøjninger, skæve arbejdsstillinger belaster disse hvirvler, som ikke kan rotere som resten af brystkassen. Belastningen havner altså her, hver eneste gang kroppen bruges asymmetrisk. Dette forklarer også hvorfor mange kvinder der oplever Maignes Syndrom, kun har smerter i den ene side af kropen. F.eks. den ene balde, den ene hofteside eller lyske og spændinger i den ene side af de ydre kønsorganer.

Hvor gør det ondt ved Maignes Syndrom

Ved Maignes syndrom kan man opleve smerter ved ballen eller smerter ved underliv, lyske og kønsdele.

1.) Smerter ved ballen

Billedet ovenfor viser de tre største muskler i balden. Gluteus Medius og Gluteus Mimimus bliver ofte spændt under Maignes Syndrom, selvom årsagen kommer fra ryggen. Konstante smerter fra nerven i ryggen, som mærkes i balden, får nemlig musklerne til at spænde og blive overbelastet på sigt. Ømme balder og inflammation er derfor hyppigt forekommende under Maignes Syndrom. Dette kan ofte være i kombination med spændinger i den ene side af lænden. Som sagt, vil de fleste opleve smerterne primært forekomme i den ene side. Det er ikke kun lænd og balde der påvirkes. Det afhænger nemlig af, hvilke nerver som påvirkes i ryggen.

2.) Smerter ved lyske, underliv eller kønsdele

Mange oplever også smerter i lyske, inderside lår, underliv og kønsorganerne. Ligesom ved balden, så begynder der at opstå inflammation og spændinger i disse områder. Underlivssmerterne afhænger af, hvilke nerve som er påvirket. Ligesom ved behandling af balden, så masserer man området med smerten for at fjerne inflammation og afspænde musklerne. Omkring underlivet og ved kønsåbningen ser man ofte, at musklerne er spændte og ømme og bækkenet er ømt pga. inflammation. Inflammation i symfyse og omkring bækkenåbningen er de hyppigst forekommende smerteområder ved underlivssmerter i relation til Maignes Syndrom.

Hvordan behandler jeg selv Maignes Syndrom?

Akut opståede smerter behandles med øjeblikkelig aflastning. Kroppen skal have ro og belastningen skal reduceres eller fjernes. Dette kombineres med at køle området ned, ved brug af en ispose en f.eks. en pose frosne ærter pakket ind i et viskestykke. Det er vigtigt at forstå, at akut smertebehandling ikke er det samme som behandling af Maignes Syndrom. Den akutte smertebehandling har udelukkende til formål at reducere skadens omfang. Skaden er allerede opstået og vil blive værre hvis der ikke foretages noget. Akut smertebehandling foretages indenfor de første 24 timer efter skaden er opstået.

Efter den akutte smertebehandling skal du igangsætte en langsigtet behandling. Det består af at få behandlet den nuværende situation med spænding og smerter og derefter skal årsagen til Maignes Syndrom findes og afhjælpes.  Du skal ændre kropsholdning, arbejdsstillinger og have øveler der hjælper din krop til at kunne undgå Maignes Syndrom i fremtiden.  Dette kan din behandler i Massagecentret med speciale i genoptræning af bækkener hjælpe dig med.

Professionel behandling af Maignes Syndrom

Når jeg behandler Maignes syndrom så består behandlingen af en helkropsmassage og en bækkenmassage. Helkropsmassagen har fokus på ryg og rygsøjlen, mens bækkenmassagen har fokus på bækkenet og underlivet. Efter massagen får du en udførlig vejledning i skævheder og ubalancer og vejledning om øvelser, stræk og hvordan du kan forbedre din kropsholdning.  Selve behandlingsforløbet inddeles i fire dele.

1. Massage af ryggen

Den første del af behandlingen består i afspænding af ryggen og behandling af årsagen til syndromet. Afspænding omkring det facetled hvorfra smerten udspringer. Årsagen til nervepåvirkningen lokaliseres og området afspændes, så nerven ikke fremover stimuleres og reagerer. Der er forskellige teknikker til massage, alt efter hvordan nerven er påvirket. Ofte vil inflammation være mærkbar i området og de omkringliggende muskler. De masseres grundigt. Samtidigt reduceres inflammationen og på sigt vil facetleddet ikke være inflammatorisk og betændt.

2. Massage af kroppen

Den anden del består af afspænding af resten af kroppen. Ofte følges Maignes Syndrom med andre spændinger i kroppen, fordi bevægelse, gåture eller brug af kroppen kan give smerter og på sigt skævheder i bækken og krop. Hele kroppen trænger derfor til en gennemgang. Her afhjælpes også andre ubalancer og spændinger.

3. Behandling af smerteområdet

Den tredje del består af indsmøring, massage og afspænding af smerteområdet. Massage udøres ved balle, lyske, bækken, kønsåbning, kønslæber og vulva. Muskler, led, muskelhæfter og ligamenter afspændes i de områder hvor smerten opleves. Det sænker den smerte og inflammation der er opstået og øger blodcirkulationen i de berørte områder. Ofte ses inflammation i muskler, led og væv i området pga. vedvarende smerter.

4. Vejledning

Det fjerde del består af vejledning og øvelser. Efter en helkropsmassage og en bækkenmassage vil du blive vejledt i øvelser for ryggen. Ofte vil det være omkring den lændehvirvel som er berørt. De fleste vil have godt af rotationsøvelser i den lændehvirvel og andre vil have brug for afspænding i bagover-bøjning af øvre ryg. Stræk og afspænding af bækken, hofte, balde eller inderside af lår, kan også komme på tale. Det afhænger af en individuel vurdering.

Der er altså 4 bestanddele i behandlingen. Først masseres ryg og rygsøjle hvor problemet opstår fra. Derefter masseres resten af kroppen, så øvrige ubalancer ikke er med til at skabe nye belastninger. Derefter indsmøres og afspændes smerteområdet som ofte er baller, kønsåbning og ydre kønsdele. Til sidst modtager du vejledning efter massagen om hvilke øvelser der er bedst for dig.

Behandlingsforløb ved Maignes syndrom

Behandlingshorisonten er ofte tre til fire behandlinger. Det skyldes at tilstanden ofte har været ubehandlet i årevis og at inflammation ved og omkring rygsøjlen sjældent afhjælpes ved kun en behandling. Er der skader på ledbånd eller ledkapsel, så vil det ofte tage 1 til to måneder før at ledbånd eller ledkapsel er genoprettet. Næste alle oplever markant forbedring allerede efter første behandling. Mange siger at de overhovedet ikke kan mærke smerter eller ubalancer længere, men det er vigtigt at man følger op alligevel, fordi tilstanden kan komme tilbage, hvis man ikke løser problemet på lang sigt.

Jeg er ekspert i behandling af bækkenproblemer og Maignes Syndrom. Her koster en session på 90 minutter 550 kr. og bækkenmassagen koster 150 kr. ekstra. Du får to timers massage af hele kroppen inklusiv vejledning efterfølgende.

Læs om helkropsmassagen: Helkropsmassage
Læs om bækkenmassagen:  Bækkenmassage

Thorben Wikkelsø
Lægeeksamineret fysiurgisk massør
Ekspert i behandling af bækkenet